Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym

 

www.bylola.pl

ważny od 25 grudnia 2014

 

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.bylola.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.bylola.pl  prowadzony jest przez firmę ByLola Urszula Lola zarejestrowaną dnia 07.10.2013 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Siedziba/adres korespondencyjny:

Słoneczna 28, 16-070 Porosły

NIP: 9661773962

Regon:  200840389

Dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: biuro@bylola.pl

numer telefonu: +48 790848749

 

 § I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę By Lola Urszula Lola za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.bylola.pl

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.bylola.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

- zamówienie przez sklep internetowy www.bylola.pl

- zamówienie przez wysłanie maila na adres: biuro@bylola.pl

- zamówienie telefoniczne dzwoniąc na numer + 48 790848749

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego www.bylola.pl wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ III

Sposoby płatności za towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za towar:

pobranie – POCZTA POLSKA - płatność u listonosza przy dostarczeniu przesyłki        

pobranie – kurier Inpost – płatność u kuriera przy dostarczeniu przesyłki

 

- bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

56 1140 2004 0000 3602 8221 1055 Mbank

- bezgotówkowej przelewem za pośrednictwem portalu Blue Media

 

 

§ IV

Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera lub listonosza.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem elektronicznym, płatność następuje w momencie zaksięgowania kwoty na koncie firmy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ V

Sposoby dostawy

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:

 

POCZTA POLSKA ( kurier 48 H)  – 16 zł (brutto) 

POCZTA POLSKA pobranie - płatność u kuriera ( kurier 48 H)  – 26 zł (brutto) 

kurier Inpost - 15 zł (brutto)

Kurier Inpost pobranie (zapłata u kuriera) - 25 zł (brutto)

paczka w RUCHu - 8  PLN ( brutto)

Paczkomaty - 13 PLN ( brutto) 

 

 

§ VI

Termin dostawy

  1. W przypadku wybrania danego przewoźnika dostawa towaru odbywa się w ciągu jednego do kilkunastu  dni od dnia wydania go przewoźnikowi ( w czasie składania zamówienia, klient jest informowany, o przybliżonym czasie realizacji zamówienia) :

list polecony ekonomiczny POCZTA POLSKA - dostawa do 3-5 dni

paczka pobraniowa POCZTA POLSKA (zapłata u listonosza) - dostawa do 3-5 dni

kurier Inpost - dostawa do 2 dni

kurier Inpost pobranie - dostawa do 2 dni

Paczka w Orlen - dostawa do 3-5 dni

Paczkomaty Inpost - dostawa do 2/3 dni roboczych

Przesyłka zagraniczna GLS - do 7 dni roboczych

 

 

§ VII

Koszty dostawy

1. Dostawa towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

list polecony ekonomiczny POCZTA POLSKA – 17 zł (brutto)

kurier Inpost - 15 zł (brutto)

Kurier Inpost pobranie (zapłata u kuriera) - 25 zł (brutto)

paczka ORLEN - 8  PLN

Przesyłka zagraniczna GLS - kwota 50 PLN lub wyceniana indywidualnie z klintem po złożeniu zamówienia 

 

W przypadku braku odbioru przesyłki pobraniowej i w związku z zawartą umową kupna - sprzedaży i brakiem informacji odnośnie odstąpienia od niej przed wysyłką, a w konsekwencji naruszenia jej warunków ( nieodebrania przesyłki) sklep ByLola może wezwać do zapłaty ceny za towar oraz odszkodowania za poniesione wydatki (koszty wysłania i odesłania towaru z powrotem dla sprzedawcy).

 

§ VIII

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: - adres e-mailowy Sprzedawcy biuro@bylola.pl

lub

-adres korespondencyjny:

Urszula Lola - ByLola Plus Size Fashion, ul. Słoneczna 28, 16-070 Porosły

  c) telefonicznie pod numerem: + 48 790848749

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Konsumenta,

  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać: Urszula Lola - ByLola Plus Size Fashion, ul. Słoneczna 28, 16-070 Porosły

§ IX

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

W przypadku odzieży szytej na miarę, na indywidualne zamówienia, zawierające specjalne oczekiwania klienta odnośnie produkt nie jest przyjmowany zwrot zakupionego towaru, chyba że, posiada on wady, jest uszkodzony, bądź niezgodny z zamówieniem.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

  a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy biuro@bylola.pl

  b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy : Urszula Lola - ByLola Plus Size Fashion, ul. Słoneczna 28, 16-070 Porosły

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu internetowego.

Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany             do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,

  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się  za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.bylola.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Urszula Lola ByLola - ul. Słoneczna 28, 16-070 Porosły 

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku odzieży szytej powyżej rozmiaru 56 ( są to rozmiary szyte pod konkretne zamówienie klienta) , na miarę, na indywidualne zamówienia, zawierające specjalne oczekiwania klienta odnośnie produkt nie jest przyjmowany zwrot zakupionego towaru, chyba że, posiada on wady, jest uszkodzony, bądź niezgodny z zamówieniem.

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę,

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowejhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentówhttp://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail:porady@dlakonsumentow.pl

§ XI

Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę  z Konsumentem.

 

§ XII

Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu e-sklepu www.bylola.pl oraz Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki cookies (ciasteczek) oraz korzystania z e-sklepu www.bylola.pl prosimy kierować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie KONTAKT.

INNI KUPILI RÓWNIEŻ
Sukienka brokatowa plus size MISI ( r. 44-54)
Sukienka brokatowa plus size MISI ( r. 44-54)
159,00 zł 99,00 zł
RAJSTOPY SIZE PLUS MICROFIBRA 60 DEN  ( 5XL-7XL)
RAJSTOPY SIZE PLUS MICROFIBRA 60 DEN ( 5XL-7XL)
35,00 zł 25,00 zł
Legginsy plus size BAMBO  (r. 44-56)
Legginsy plus size BAMBO (r. 44-56)
45,00 zł 15,00 zł
Bluzka duże rozmiary w grochy  M26000 ( r. 42-58)
Bluzka duże rozmiary w grochy M26000 ( r. 42-58)
149,00 zł 89,00 zł
 Rajstopy plus size kabaretki w kropeczki ( r.44-56)
Rajstopy plus size kabaretki w kropeczki ( r.44-56)
39,00 zł 29,00 zł
szt.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl